Vægtneutral Sundhed – Hvad er op og ned omkring vægttabsprogrammer

 

Der var fuldt hus da Indlægsklinikken onsdag den 9. marts inviterede til foredrag med Rasmus Køster Rasmussen.

Temaet var myter og fakta omkring vægttabsprogrammer, hvad virker og hvad virker ikke ?

Det blev en aften, hvor der blev gået til en anden opfattelse af sundhed – begrebet vægtneutral sundhed blev introduceret, hvor der gøres op med at forudsætningen for et sundt liv er at man er slank. Dette er en forenkling ifølge Rasmus Køster Rasmussen sundhed skal ses i en større sammenhæng, hvor ikke mindst aktivitet og bevægelse betyder mere end vægt.

I et sundhedsperspektiv kan det at være tyk skærme og diskriminere i forhold til andre ting, og først når patienten har tabt sig, kan man gå videre med en egentlig behandling af symptomer – Dette er meget uheldigt siger Rasmus Køster Rasmussen. I en sundhedsmæssig sammenhæng har vi en tendens til at stirre os blind på overvægt som forklarende faktor. Og den ensidige fokusering på vægt er med til at stigmatisere de tykke.

Der blev denne aften gjort op med 5 myter/facts

  1. Kropsvægten afgøres meget tidligt i livet. Det er i høj grad genetisk bestemt, og den enkelte har kun i ringe grad mulighed for at påvirke sin egen vægt i et livsperspektiv – mennesket er et produkt af sine omgivelser, og har kun begrænsede muligheder for at påvirke egen vægt
  2. Vægttabsprogrammer virker ikke – der er ikke studier der kan dokumentere at vægttabsprogrammer har en varig effekt stort set alle falder tilbage til deres udgangsvægt med en afvigelse på blot 2-4 %
  3. Deltagelse i vægttabsprogrammer mindsker ikke forekomsten af hjerte kar sygdomme, det mindsker heller ikke forekomsten af Diabetes 2 eller forhøjet blodtryk
  4. Vægtfokus forstyrret kropsbilledet i negativ retning og virker stigmatiserende på den enkelte med mulighed for varige psykiske forstyrrelser i former af manglende kropstilfredshed, lavt selvværd lavere livskvalitet etc.
  5. Tykofobi er vægtstigmatiuserende og forstyrrer det generelle sundhedsbilled – hvor der fokuseres på tykhed som årsagsforklaring til symptomer, hvor der ikke er videnskabelig belæg herfor

De 5 myter/facts blev gennemgået både videnskabeligt og teoretisk og det blev sat ind i en sundhedsmæssig sammenhæng. Ikke mindst punkt 1 vores manglende indflydelse og mulighed for at påvirke vores kropsvægt trak en del kommentarer.

Vejen til et sundere liv er ifølge Rasmus Køster Rasmussen Vægtneutral sundhed.

En aften hvor der blev plads til en række aha oplevelser måske også en smule lettelse.

Lyt til Radio Ligevægt hvor du finder alle Rasmus Køster Rasmussen pointer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag tilbud og invitationer fra Indlægsklinikken Sport & Ortopædi